Siinalle VUODEN KASVATTAJA 2010 -palkinto

Vuoden kasvattaja 2010 -palkinto Musiikkipedagogi Siina Hirvoselle

Maaseudun Kukkasrahasto Säätiön 23. valtakunnallisen Vuoden kasvattaja -palkinnon 2010  sai tamperelainen musiikkipedagogi Siina Hirvonen.

Siina Hirvonen on tehnyt ansiokasta, laadukasta ja monipuolisesti töitä varhaisiän musiikkikasvatuksen ja -opetuksen sekä lastenmusiikin ja -kulttuurin saralla. Hän on hyödyntänyt varhaisiän musiikinopettajien laaja-alaista osaamista uraauurtavalla tavalla ollen itsenäinen ja rohkea oman tiensä kulkija.

Joka kodin musiikkipedagogi

Siina Hirvonen on astunut esiin eräänlaiseksi joka kodin musiikkipedagogiksi esiintyessään TV2:n Pikku Kakkosen juontotehtävissä sekä toimien lasten musiikkiohjelmien suunnittelijana ja toteuttajana (esim. Musatoosa). Hän on ollut tekemässä mm. Musatoosa ja Nuottiavain lasten musiikkiohjelmasarjoja ja toiminut myös Pikku Kakkosen Musamaanantai-iltojen juontajana.

TV-esiintymisten ansiosta ammattimainen musiikkikasvatus on tavoittanut osaltaan myös ne lapset, jotka eivät ole aktiivisessa musiikkiharrastuksessa mukana. Hirvonen on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia lastenkonserttikokonaisuuksia ja musiikkiäänitteitä. Näitten laajemmalti näkyvien tehtävien ohella Hirvonen on pitänyt edelleen kontaktin varhaisiän musiikinopetustyön arkeen toimien musiikkileikkikoulunopettajana MLL:n Vesilahden paikallisyhdistyksessä.

Hirvonen on kehittänyt jatkuvasti musiikillisia taitojaan ja osaamistaan kouluttautuen sekä kansainvälisillä että kotimaisilla koulutuskentillä. Lastenkonsertti ja opetustyö sekä Pikku Kakkosen lastenmusiikkiohjelmat pohjautuvat monipuoliseen musiikkikasvatukseen ja leikin kautta oppimiseen.

Musiikkikeikkailua ympäri Suomen

Opetustyön ohessa Siina Hirvonen keikkailee ahkerasti ympäri Suomea mm. Siina & Taikaradio -lastenmusiikkiorkesterinsa kanssa. Keikkailun lisäksi hän tekee paljon yhteistyötä eri orkestereitten kanssa.

Siina & Taikaradiolta ilmestyy oma lastenmusiikkilevy maaliskuussa.

Hirvonen on ollut Savonlinnan Oopperajuhlilla sekä esiintynyt myös Radion Sinfoniaorkesterin, Oulu Sinfonian ja Hyvinkää Orkesterin kanssa.

Tamperelaistunut pääkaupungin kasvatti.

Siina Hirvonen on koulutukseltaan musiikkipedagogi/ musiikkileikkikoulunopettaja (Amk) ja viimeistelee kevään aikana jatko-opintonsa Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolla.

Varhaisiän musiikinopettajana hän on toiminut mm. Helsingin Konservatoriossa, Pirkanmaan musiikkiopistossa, Kangasalan ja Vesilahden MLL:ssa sekä Maija Salon musiikkikoulussa.

Hirvonen on suunnitellut ja toteuttanut erilaisia lastenkonsertteja ja -tapahtumia sekä musiikkiäänitteitä.

Ammattiopintojen ja työn ohella hän on opiskellut vuosituhannen alusta mm. Orff-pedagogiikkaa niin Suomessa kuin Itävallassa sekä suorittanut mm. JaSeSoi ry:n Musiikkipedagogiikan koulutusohjelman Orff tasokurssit I, II ja III sekä suorittanut näiden opintojen loppututkinnon 2006.